Ara

Yabancı Dil Eğitimi

Deha Koleji’nde, anaokulundan itibaren uygulanan yoğun İngilizce programı ile amaç yalnızca dil öğrenimi değil, öğrenilen yabancı dil aracılığı ile  sözlü ve yazılı iletişim becerilerine hakim ve bu becerilerini gündelik hayatında kullanabilen bireyler yetiştirebilmektir.

Okulumuzda yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The CommonEuropean Framework of Reference forLanguages” (CEFR) (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na) bağlı  temel öğretim metodu  olan “Content and Language Integrated Learning”-“Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenim” (CLIL) tabanlı yoğun bir İngilizce programı   yürütülmektedir. Öğrencilerimizin 8.sınıf sonunda  B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Kurumumuzda  uygulanan program  doğrultusunda; CFER’ı destekleyen yabancı kaynaklı  materyaller(basılı veya dijital)  kullanılmaktadır. Öğrencilerin dil gelişimleri resmi olarak Cambridge ESOL  sınavları  ile ölçülmektedir.Cambridge ESOL sınavları Avrupa Dil Sınavı Düzenleme Kuruluşları Derneği (Association of Language Testers in Europe – ALTE) dil değerlendirme seviyeleri ve Avrupa Konseyi Modern Diller Ortak Avrupa Çerçeve Programı (Council of Europe’sCommonEuropean Framework for Modern Languages) ile bağlantılıdır.

Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu sınavlar dünyada geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

Çocuklarımızın yabancı dili etkin kullanmaları adına sınıf  çalışmaların yanı sıra  kulüp çalışmaları, aylık İngilizce etkinlikler, proje çalışmaları vs. gibi etkinlikleri okulumuzda aktif halde uygulamaktayız.

SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ:

Bir lisan bir insan felsefesinden hareketle, yoğun İngilizce programımızı ikinci bir yabancı dil olan İspanyolca ile desteklemekteyiz. İkinci bir yabancı dille amacımız, öğrencilerimizin farklı dilleri ve kültürleri, konuşma, okuma, dinleme ve yazma gibi temel beceriler ışığında geliştirebilmektir. 8.sınıf sonunda öğrencilerimizin A2 seviyesinde bir dil yeterliliğine sahip olmalarını hedeflemekteyiz.