Ara

Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi

Deha Koleji olarak, “Eğitimin, toplumsal yaşam içinde evrensel, yerel ve kültürel değerler sistemini bireylere iletme noktasında önemli rol oynadığı” anlayışıyla çocuklarımızın sosyal gelişimi ve değerler algısını da en üst düzeyde geliştirmeyi hedefliyoruz.

Çocukların sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan; sosyal becerinin gerektirdiği davranışları kazanmada kritik ve duyarlı oldukları dönemin erken çocukluk dönemi olduğu bilinmektedir. Sosyal gelişim özelliklerine uygun sosyal becerileri ve değerler algısını kazanmış çocukların, akademik ve kişilerarası ilişkilerde daha başarılı olduğu, ailesi, akranları ve öğretmenleri ile daha sağlıklı ilişkiler kurabildiği bilinen bir gerçektir. “Sosyal gelişimin temel yapı taşı olan değerler eğitimi, bu süreçte oldukça önemlidir. Bu bakış açısıyla, biz daha erken dönemlerden itibaren çocuklarımızı değerler kavramlarıyla yetiştirmeye ve bu becerilerini geliştirmeye başlıyoruz. Yapılan araştırmalar, evrensel değerlere uygun yapılandırılmış değerler eğitim programlarının bireyin sosyal beceri, sosyal davranış, günlük hayatta ortaya çıkan toplumsal sorunlarınçözümü, demokratik değerler kazanımı, özgüven ve benlik saygısını gözle görülür bir düzeyde artırdığını ortaya koymaktadır.

Değerler eğitimi nedir?

UNESCO tarafından değerler eğitimi; “Bireylerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Eğitimin en önemli hedeflerinden birisi de, değer yaratmak, yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bireylerin davranışları dolaylı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğru davranışı öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu fark edebilmesi için değer algılarının gelişmesine ihtiyacı vardır. Değerlerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünmek mümkün değildir.  Değerler eğitimi, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektedir.

Deha Koleji olarak hedefimiz, akademik olarak öğrencileri en iyi düzeyde bilgi potansiyeline ulaştırmanın yanı sıra, çağdaş ve etik değerlere sahip yetişkinler olmaları için onları desteklemektir. Bu bağlamda, eğitim öğretim yılı başından itibaren, okulumuzda “Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitimi” eğitim-öğretim müfredatına dahil edilmektedir. Bu çalışma ile amacımız, kendi ayakları üstünde durabilen, iç denetim odağı gelişmiş, empati becerilerini içselleştirebilen, saygı duyabilen, özgüveni gelişmiş, farkındalığı yüksek, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösterebilen bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Gelişim ve Değerler Eğitiminin Amaçları;

  • Öğrencilerin değerler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,
  • Değerleri sorgulayarak içselleştirmelerine yardımcı olmak,
  • Değerlerin yaşamlarındaki etkilerini fark etmelerine yardımcı olmak,
  • Öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerine rehberlik etmek,
  • Özgüveni gelişmiş, saygı, empati, sağduyu, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, doğruluk, dürüstlük, ahlak vb. birçok değerler açısından desteklenerek, sosyal gelişimi en üst seviyede gelişmiş bireyler, yetişkin adayları yetiştirmek.