Ara

Sık sorulan sorular ve cevapları

Erken kayıt dönemi her eğitim dönemi ocak ayında ilan edilir. Belirtilen tarihlerde ön kayıt formu doldurarak erken kayıt dönemi indirimli ücretlerimizden yararlanabilirsiniz.

Öğrencilerimiz akademik başarılarının yanı sıra fiziksel gelişimlerine de önem verilmektedir. İlköğretim kademesinde ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ Ortaokul kademesinde ‘Beden Eğitimi ve Spor’ derslerinde disiplinler arası bir yaklaşımla bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Okul içinde oluşturulan spor takımları ile yıl içinde düzenlenen okullar arası turnuvalara katılım sağlanarak öğrencilerin motivasyonu arttırılmaktadır. Bunun yanı sıra her öğrencinin yaratıcılığının ve öz güveninin gelişmesini, farklı sanat dallarını tanımasını ve sanatın herhangi bir alanına yönelmesini desteklemekteyiz. Bu süreçte öğrencilerimizin kendi hayal dünyaları ve emeği olan ürünlerini yıl içerisinde sergilemelerine olanak tanımaktayız.

Deha Koleji her yıl kendi mezunlarına öncelikli kayıt hakkı sağlar. Her sınıf için belirlenen oranda dışarıdan gelen öğrencilere kontenjan mutlaka ayrılır.

Deha Koleji’nde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. “Sorun odaklı değil, süreç ve çözüm odaklı” bir bakış açısına sahip olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz, her bireyin bireysel farklılıklarını ön planda tutan yaklaşımıyla, öğrencilerin gelişimsel, sosyal, duygusal ve bilişsel süreçlerini yakından takip ederek desteklemeyi hedefler.

Her yıl burs olanakları sonbahar döneminde açıklanmaktadır.

Servis firmamız aracılığı ile öğrencilerimize servis olanağı sunmaktayız.

Okulumuzda sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek adına kantin yoktur.

Mutfak personelimiz, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarıyla desteklenmekte ve belirli periyotlarla hijyenik kontrollerden geçirilmektedir. Yemekhanemiz yemeklerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve dağıtılabilmesi için her türlü hijyenik şartlara uygun cihazlar ve aletlerle donatılmıştır. Deha Kolejinde Yemek listesi uzman bir komisyon tarafından taslak menü halinde hazırlanır. Beslenme uzmanının kalori ve protein hesabı kontrolünden sonra son halini alarak velilere ulaştırılır. Tüm kademelerimizde ‘Sabah Kahvaltısı / Öğle Yemeği / İkindi Kahvaltısı’ öğünleri verilmektedir.

Sağlık görevlimiz, öğrencilerimizin ve çalışan personelimizin okul süreci karşılaştıkları temel sağlık sorunlarında ilk yardım müdahalesinde bulunmak ve destek sağlamakla görevlidir. Oluşabilecek akut yaralanma, düşme-çarpma, ateş, kusma, karın ağrısı vb. nedenlerle revire gelen öğrencilerin başvuru nedenleri ve yapılan müdahaleler kayıt altına alınır. Gerekli durumlarda reçete ile gelen ilaç takipleri yapılır. Okulda herhangi bir nedenden dolayı sağlık hizmeti alan öğrencinin bilgilendirilmesi günlük olarak sağlık görevlimiz tarafından velisine yapılır.

Deneyimli, donanımlı ve nitelikli öğretmen ve idareci kadromuzla eğitim-öğretim sürecinde kaliteyi korumaktayız. Deha Koleji olarak dinamik ve yenilikçi bir eğitim kadrosu ile başarıyı önemserken aynı zamanda değer gören ve değer bilen, saygı veren ve saygı alan, mutlu, fikirlerini söyleyebilen ve karşısındaki dinleyen, güvenli ve benlik algısı gelişmiş aydın nesiller yetiştiriyoruz.

KÖÖM Kişiye Özel Öğrenme Modelidir. Bu öğrenme modelinden hareketle; her öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri süreç içerisinde sistematik olarak izlenerek öğrenme şekilleri saptanır; desteğe ihtiyaç duydukları alanlar tanımlanarak geliştirmeye yönelik çalışmalar planlanır, uygulanır. Her öğrencinin öğrenme stili, parmak izleri gibi apayrı ve özeldir. Bu öğrenme stilleri ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar katkıda bulunabiliriz. KÖÖM, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

PASS Teorisi; “Planlama” (Planning), “Dikkat” (Attention), “Ardıllık” (Successive), ve “Eş Zamanlılık” (Simultaneous) bilişsel işlemlerinden oluşan 4 önemli alan üzerine yapılandırılmıştır.Bilişsel işlemleme alanlarına dayalı öğrenmeyi temel alan PASS Teorisi, öğrencilerimize, etkin bir öğrenme süreci için ihtiyaçları olan bireysel akademik ihtiyaçlarını fark ederek, daha kalıcı öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlar.

Deha okullarının ilk temeli okul öncesi kampüsü ile Çengelköy’de 2002 yılında atılmıştır. 2013 yılından bu zamana butik okul anlayışıyla Küçük Çamlıca’da Deha Koleji olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Deha Koleji Küçük Çamlıca mahallesindedir. Ayrıntılı adres bilgisine iletişim menüsünden ulaşabilirsiniz.

CLIL (Content and Language Integrated Learning), matematik, fen, sosyal bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran yeni bir dil eğitimi yaklaşımıdır ve Türkçeye “Dil ve İçeriği Bütünleştiren Öğrenim” şeklinde çevrilebilmektedir.

CEFR, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programıdır.

Cambridge ESOL sınavları Avrupa Dil Sınavı Düzenleme Kuruluşları Derneği (Association of Language Testers in Europe – ALTE) dil değerlendirme seviyeleri ve Avrupa Konseyi Modern Diller Ortak Avrupa Çerçeve Programı (Council of Europe’s Common European Framework for Modern Languages) ile bağlantılıdır. Cambridge Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu sınavlar Dünya’da geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

ÜPE-Üstün Potansiyelliler eğitimidir. Üstün potansiyel niteliklerine sahip olan öğrencilere yönelik, öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış bir programdır.

Deha’nın varoluş amacı, 3-14 yaş çocuklarının tüm gizli güçlerini açığa çıkararak potansiyellerinin en üst noktasına kadar gelişmelerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır.

Deha Koleji’nde etüt programı çalışan anne-babalar için tercihe bağlı olarak yapılandırılmıştır. Programımız okul sonrası 16.15 – 18.20 zaman dilimi arasında etüt öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.

Tüm okul bölümlerinizde teknolojik alt yapıyla öğrencilerimize geniş teknolojik imkanlar sunulmaktadır.

İkinci sınıftan itibari öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmek istekleri kulüp derslerini seçmektedir. Kulüp dersleri ile öğrencilerimizin kaliteli zaman geçirmeleri ve kazanımlarını desteklemeleri hedeflenmektedir.

Okul otomasyon sistemi ile günlük ve rutin görüşmeler sağlanır. Ebeveyn görüşme saatleri de haftalık olarak düzenli periyotlarla sağlanmaktadır.

Butik okul farkıyla;
Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurur.
Kendilerini güvende ancak özgür hissettikleri alanlar yaratılır.
Akademik olarak başarılı ve mutlu bireyler yetiştirir
Temel sistemleri uygulayarak dünya eğitim standartlarını sağlar.
Her çocuğun biricik olduğun inancıyla farklılıklara değer verilir.
Öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı benimsenir

Eğitimin bir bütün olduğunu fark ederek tüm eğitim programımızı hem yatay hem de dikey bir şekilde birinci sınıftan sekinci sınıfa planlamaktayız. Lgs sürecine son sene ağırlaştırılmış bir programla değil farklı ve yeterli soru çözerek destekliyoruz. Okulumuzda bir ilk olan Lgs Bireysel koçluk sistemi ise yalnızca 8. Sınıf öğrencilerimize özel, uzman psikolog eşliğinde yürütülen, öğrencilerimizin çalışma programı, aktif öğrenme stratejilerinin belirlenmesi, uyku-beslenme düzenin oluşturulması, günlük yaşam becerilerinin sınava hazırlık sürecine göre organize edilmesi, ilgi, yetenek ve mesleki yönelim rehberliğini de kapsayan bireysel destek programıdır.. Bu program, her öğrencimizin kendi bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaktadır. Buna ek olarak, eğitim dönemi içerisinde, sınav dönemi hazırlık sürecinde, ailelerimize belirli periyotlarla eğitimler verilmektedir. Deha okulları olarak, “LGS Bireysel Koçluk Sistemi” ile, öğrencilerimizin kaygısız ve başarılı bir sınav süreci geçirerek başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir.

Beşinci sınıfta her öğrenci için bir mentör öğretmen atanır. Mentör öğretmen sorumlu olduğu öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini birebir takip eder ve süreçte rehberlik birimi ile entegre çalışır. Mentörlük sistemi ile öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermek hedeflenmiştir. Bu yöntemle ev-okul arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olması sağlanır.

Öğrencilerimiz kaygılanmadan sınav sistemi ile tanışırlar. İlkokul üçüncü sınıfa kadar yapılan değerlendirme sonuçları yalnızca ebeveynler ile bireysel olarak paylaşılır. Dördüncü sınıf itibari ile deneme sınavları ile ölçe değerlendirme sistemi işlevsel olarak yürütülür.

Her eğitim döneminde belirtilen tarihlerde anaokulu, birinci ve beşinci sınıflar için uyum haftası düzenlenir.

Belli bir spor alanında başarı sağlayan öğrencilerimize burs imkanı tanınmaktadır.

Kimlik ibrazıyla kardeş indirimi sağlanmaktadır.

Eğitimin her basamağında istenilen düzeye ulaşmak için okul ve aileler arasında iyi iletişim ve güçlü bir işbirliğinin olması gerekir. Aile ve okulun bir arada çalışması fikir ve doğru bilgi akışını sağlamaktadır. Deha kolejinde veli-öğrenci-okul işbirliği sistematik olarak yürütülür. Veli ve öğrenci ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanmaya çalışılır.

Deha Okulları olarak, öğrenme sürecine bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Öğrenme ve bilim korelasyonu olduğu belirlenmiş her yeniliği eğitim süreçlerimize entegre ediyoruz. “Kişiye özgü öğrenme modelinden hareketle, Bilişsel Temelli Öğrenme yaklaşımını sentezleyerek, akademik süreçlere “PASS Teorisi” destekli öğrenme becerilerini entegre ediyoruz.”

Deha Koleji olarak, her çocuğun biricik ve kendine özgü dinamiklere sahip olduğu inancını benimseyen, farklılıklara değer veren, bireysel öğrenme stillerinden hareketle akademik süreçleri yapılandıran ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen fonksiyonel ve çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

Butik okul anlayışıyla tek şubeli bir okul olarak hizmet vermekteyiz.

Her öğrencinin ‘Öğrenci Tanıma Programına’ katılımı sağlanır. “Öğrenci Tanıma Programı” öğrenciler için seçme-eleme amacıyla kullanılamaz. Rehberlik birimi tarafından koordine edilen program, öğrencilerin gelişim alanlarına göre, öğretmenleriyle birlikte önceden hazırlanmış kısa etkinliklerden oluşur. Yaş grubuna göre toplam süre 20 dakika ile 60 dakika arasında değişmektedir. İlkokul 4. Sınıf ve sonrası için rehberlik tanıma programına ek olarak her öğrenci adayına akademik düzey belirleme sınavı uygulanır. Ön kayıt ve öğrenci tanıma programının uygulanmasından sonra, kesin kayıt tarihleri içerisinde, veli öğrenci işleri yetkilisi tarafından aranarak aday öğrencinin kesin kaydı gerçekleştirilmektedir.

Okul ders kitaplarının alımı, dönem başlamadan duyurulan internet adresi üzerinden sağlanmaktadır

Okula kesin kayıt işleminiz sonrasında servis kaydı yapılmaktadır.

Sınıflarımız minumum16 maximum 20 kişiliktir.

Okul kıyafetlerimiz belirtilen tarihlerde okulumuzdan temin edilebilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi takvimi çerçevesinde ebeveyn eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir.

Öğrencinin eğitim öğretim yılı tamamlanmadan kaydını tek taraflı olarak iptal edilmesi talebi halinde , ücret iadesi, mahsup ve bakiye süreye ilişkin olarak kayıt bedelinin talebi ve ödenmesi gibi huşuların, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. ve devamı maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılandırılır

Her öğrenci en yüksek orandaki yalnızca bir indirimden faydalanabilir.