Ara

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Deha Koleji’nde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. “Sorun odaklı değil, süreç ve çözüm odaklı” bir bakış açısına sahip olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimimiz, her bireyin bireysel farklılıklarını ön planda tutan yaklaşımıyla, öğrencilerin gelişimsel, sosyal, duygusal ve bilişsel süreçlerini yakından takip ederek desteklemeyi hedefler. Okulumuzda öğrencilerimizin, eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla; eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik ve koruyucu-önleyici-geliştirici rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda, ihtiyaca uygun olarak gözlemler, ders içi uygulamalar ve klinik ölçme değerlendirme yöntemleriyle, tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Birimin çalışmaları öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulmasını temel ilke olarak benimsenmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI:

Aday Öğrenci (Yeni Öğrenci) Tanıma Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencileri bilişsel, akademik, sosyal ve duygusal gelişimi açısından daha yakından tanımak ve öğretim sürecine hazır başlamalarını sağlamak amacıyla yapılan değerlendirmeleri kapsar. Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler aileler ile paylaşılarak ortak yol haritası belirlenir.

Öğrenme Stilleri Belirleme Çalışmaları: Sene başında, her öğrencinin nasıl öğrendiğini belirlemek, öğrenme dinamiklerini yakından tanımak ve tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalardır. Elde edilen veriler ışığında, öğretmenlere sene içerisinde eğitim ortamını düzenlemeleri için büyük bir yol gösterici olan bu çalışmalar, velilerimizle de paylaşılır.

Oryantasyon Çalışmaları: Anasınıfı 6 yaş hazırlık sınıfından 1. sınıfa ve 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken öğrencileri eğitim hayatlarının yeni kademesine hazırlamaya yönelik destekleyici yapılandırılmış programları içeren çalışmalardır.

Okul Olgunluğu Çalışması: Anasınıfı 6 yaş hazırlık sınıfından 1. Sınıfa geçecek olan öğrencilerin akademik, duygusal ve gelişimsel olarak ilkokul birinci sınıf için hazır bulunuşluklarını belirlemeye yönelik yapılan ve klinik okul olgunluğu belirleme testleriyle yapılan çalışmalardır. Elde edilen sonuçlar aile ile paylaşılarak, raporlandırılmaktadır.

Sınav Kaygısı ile Baş Edebilme Çalışmaları: Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere veya Liselere Giriş Sınavı öncesi 8. sınıf öğrencilerine verilen eğitimlerdir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Bireysel Rehberlik: Yıl içerisinde öğrencilerle bireysel olarak görüşülmektedir. Sınıf ve saha gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat, kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçları kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak; Akademik başarıya ilişkin destek çalışmaları, öğrenmeye ilişkin sorunlar, Sosyal uyum problemleri, olumlu davranış geliştirme, öfke kontrolü, problem çözme becerileri, psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan durumlar bireysel destek sürecinde öğrencilerimize destek amaçlı uygulanır.

Çalışmalarla öğrencilerimizin:

  • Özgüveni ve olumlu benlik algısı gelişmiş,
  • Sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen,
  • Sosyal yaşamda ayakları üzerinde durabilen,
  • Problem çözme becerileri gelişmiş,
  • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen,
  • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık,
  • Mutlu ve sağlıklı bireyler, olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve profesyonel bir yardımın verilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi, öğrencilerimizin akademik ve kişilik gelişimleri sürekli izlenir. Sosyal becerileri geliştirici bireysel düzeyde ve sınıf düzeyinde çalışmalar uygulanır. Öğrencilerimizin gereksinim duydukları konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapılır. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için hedeflerini belirleme konusunda onlara destek verilerek öğrencilerimize bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

LGS süreci Grup Rehberliği /LGS Bireysel Koçluk Sistemi: 8. sınıf öğrencilerine LGS öncesi verilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi tarafından yapılan, grupla yapılandırılmış sınava yönelik eğitimlerdir. Bu eğitim kapsamında;akademik başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme çalışmaları, verimli çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ile baş etme çalışmaları yapılmaktadır. “LGS Bireysel Koçluk Sistemi”,yalnızca 8. Sınıf öğrencilerimize özel, uzman psikolog eşliğinde yürütülen, öğrencilerimizin çalışma programı, aktif öğrenme stratejilerinin belirlenmesi, uyku-beslenme düzenin oluşturulması, günlük yaşam becerilerinin sınava hazırlık sürecine göre organize edilmesi, ilgi, yetenek ve mesleki yönelim konularında bireysel destek programı verilmektedir. Bu program, her öğrencimizin kendi bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaktadır. Buna ek olarak, eğitim dönemi içerisinde, sınav dönemi hazırlık sürecinde, ailelerimize belirli periyotlarla eğitimler verilmektedir. Deha okulları olarak, “LGS Bireysel Koçluk Sistemi”ile, öğrencilerimizin kaygısız ve sorunsuz bir sınava hazırlık süreci geçirerek başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir.

Seminerler ve Workshop Çalışmaları: Yıl içinde gözlemlenen gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerde çeşitli konularda farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla seminerler veya sınıf içi çalışmalar gerçekleştirilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak öğrencilerimize çeşitli alanlarda beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Bireysel Görüşmeler: Yıl içerisinde tüm velilerle birebir görüşülmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerin gelişim öyküleri alınmakta, okul içerisinde yapılan gözlemler ve çalışmalar değerlendirilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Veli Bültenleri: Velilerimizce talep edilen, öğretmenler veya rehberlik birimince ihtiyaç duyulan konulara yönelik bültenler hazırlanarak, aylık olarak velilerimizle paylaşılmaktadır.

Seminer ve Konferanslar: Eğitim öğretim yılı içerisinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nce ihtiyaç duyulan konulara ve veli ihtiyaçlarına göre seçilen çeşitli konularda, okul psikolojik danışmanı ve alanında uzman kişiler tarafından velilere yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

 

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Eğitim yılı boyunca tüm öğretmenlerimiz,daha iyi ve verimli bir öğrenme ortamı geliştirebilmek adına, oryantasyon çalışmaları, eğitici seminerler, öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan yapılan gözlem ve değerlendirmelere yönelik paylaşımlarla desteklenmektedir.

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Uzman Klinik Psikolog Gülçin BİLİM ŞENEL