Ara

Ortaokul

Beşinci sınıfta öğrencilerimiz ilkokulda aldıkları güçlü akademik donanımı hem temel derslerde hem de yabancı dil eğitiminde daha da genişleterek sağlamlaştırırlar. Deha Koleji, Ortaokul eğitim sisteminde öğrenci merkezli ve öğrencinin kendini sürekli geliştirmesine, bakış açısını yenilemesine, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyan bir yapı sunar. Deha Koleji öğrenciyi akademik sınavların yanı sıra gerçek yaşam sürecine de hazırlar.

Dördüncü sınıf itibari ile oluşturulan homojen gruplar beşinci sınıf düzeyine devam eder. Beşinci sınıfta her öğrenci için bir mentör öğretmen atanır. Mentör öğretmen sorumlu olduğu öğrencinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimini birebir takip eder ve süreçte rehberlik birimi ile entegre çalışır. Mentörlük sistemi ile öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermek hedeflenmiştir.  Bu yöntemle ev-okul arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olması sağlanır. Mentör öğretmenlerimiz aylık periyodik olarak bireysel öğrenci-veli görüşmeleri düzenlerler. Ergenlik döneminin ilk evresini de kapsayan bu dönemde öğrencilerimiz akademik olarak güçlenirken sosyal-duygusal gelişimlerinin de sağlıklı ilerlemesi hedeflenmektedir.