Ara

Neden Deha

BUTİK OKUL
Deha Koleji açıldığı ilk günden beri butik okul çizgisini sürdürmüştür.
Fiziki yapı, iç donanım, sosyal imkânlar ve uygulanan programlar bu çizgiyi destekler niteliktedir.
Butik okul anlayışıyla tüm öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hızlı bir şeklide yön verebilmek ya da çözüm bulabilmek mümkündür.

DENEYİMLİ EĞİTİM KADROSU
Deneyimli, donanımlı ve nitelikli öğretmen ve idareci kadromuzla eğitim-öğretim sürecinde kaliteyi korumaktayız.
Deha Koleji olarak dinamik ve yenilikçi bir eğitim kadrosu ile başarıyı önemserken aynı zamanda değer gören ve değer bilen, saygı veren ve saygı alan, mutlu, fikirlerini söyleyebilen ve karşısındaki dinleyen, güvenli ve benlik algısı gelişmiş aydın nesiller yetiştiriyoruz.

EĞİTİM MODELİMİZ
“Kişiye özgü öğrenme tarzlarına hitap eden çocuk merkezli eğitim yaklaşımı” Deha Koleji olarak, her çocuğun biricik ve kendine özgü dinamiklere sahip olduğu inancını benimsiyor, farklılıklara değer veren, bireysel öğrenme stillerinden hareketle akademik süreçleri yapılandıran ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen fonksiyonel ve çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

KÖÖM
Deha Koleji’nde “KÖÖM (Kişiye Özgü Öğrenme Modeli)” yaklaşımıyla öğretim süreci yapılandırılmıştır.
Bu öğrenme modelinden hareketle; her öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri süreç içerisinde sistematik olarak izlenerek öğrenme şekilleri saptanır; program sürecinde desteğe ihtiyaç duydukları alanlar tanımlanarak geliştirmeye yönelik ders içi ve ders dışı bireysel ve grup çalışmaları planlanır, uygulanır. Her bir öğrencinin gelebileceği en üst seviyeye ulaşmaları hedeflenir.

BİLİŞSEL TEMELLİ ÖĞRENME ve PASS TEORİSİ
Alexander Luria’nın, beynin işleyişi üzerine yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan, öğrenmenin bilişsel temelli bir yapı olduğu üzerine inşa edilmiş olan PASS Teorisi; “Planlama” (Planning), “Dikkat” (Attention), “Ardıllık” (Successive), ve “Eş Zamanlılık” (Simultaneous) bilişsel işlemlerinden oluşan 4 önemli alan üzerine yapılandırılmıştır.
PASS Teorisi’ne göre; tüm alanlar karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır ve öğrenme sürecinde birbirinden etkilenir.
Bilişsel işlemleme alanlarına dayalı öğrenmeyi temel alan PASS Teorisi, öğrencilerimize, etkin bir öğrenme süreci için ihtiyaçları olan bireysel akademik ihtiyaçlarını fark ederek, daha kalıcı öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlar.Bu öğrenme modeli sayesinde;

  • Öğrencilerimizin, planlama, dikkat, eş zamanlılık ve ardıllık olmak üzere 4 önemli bilişsel işlemleme düzeyleri, her çocuğun akademik ihtiyacına yönelik olmak üzere, geliştirilmeye ihtiyacı olan bilişsel öğrenme alanının desteklemesine yönelik etkinliklerle, eğitmenler tarafından güçlendirilir.
  • Beynin çok yönlü çalışması desteklenerek, öğrenme performansı arttırılır ve kalıcı öğrenme sağlanır.
  • Öğrenme sürecinde, tüm bilişsel alanları koordineli ve uyum içerisinde gelişen öğrenciler, bir derste öğrendikleri bir bilgiyi, başka derslere ve diğer yaşam deneyimlerine aktarabilir hale gelebileceklerdir.

SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMI
“Eğitim bir bütün olduğu inancıyla, çocuklarımızın sosyal becerilerini destekliyoruz” Çok boyutlu bir süreç olan eğitimin, sadece akademik becerilerden oluşan bir süreç olduğu inancı oldukça yanlıştır.
Eğitim, akademik becerilerin yanında sosyal duygusal gelişim ile senkronize gelişim gösterebildiği ölçüde kişinin hayatına olumlu yönde katkı sağlar. Sağlıklı bir sosyal gelişim için, sosyal becerilerin gelişmesi gerekmektedir.
Muhakeme, problem çözme, duygu ve davranış kontrolü, duygu regülasyonu yapabilme, empati, iletişim becerileri başlıca sosyal beceriler arasında sayılabilir.
Akademik ve bilişsel anlamda yaş dönemiyle uyumlu, hatta üzerinde becerilere sahip öğrenciler, sosyal duygusal açıdan sağlıklı gelişim gösteremediği durumlarda, hem okul ortamında hem de akademik hayatlarında oldukça zorluk yaşamaktadır.
Deha Okulları olarak, öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirebilmeleri adına, gerek sosyal beceri grup eğitimleri, gerekse rehberlik birimi tarafından yapılandırılan sosyal becerilerini arttıracak çalışmalarla öğrencilerimizi destekliyor ve bu becerileri günlük yaşamlarında deneyimlemeleri açısından onlara imkânlar sunuyoruz.

LGS’DE KOÇLUK SİSTEMİ
“LGS Bireysel Koçluk Sistemi”, yalnızca 8. Sınıf öğrencilerimize özel, uzman psikolog eşliğinde yürütülen, öğrencilerimizin çalışma programı, aktif öğrenme stratejilerinin belirlenmesi, uyku-beslenme düzenin oluşturulması, günlük yaşam becerilerinin sınava hazırlık sürecine göre organize edilmesi, ilgi, yetenek ve mesleki yönelim rehberliğini de kapsayan bireysel destek programıdır..
Bu program, her öğrencimizin kendi bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmaktadır.
Buna ek olarak, eğitim dönemi içerisinde, sınav dönemi hazırlık sürecinde, ailelerimize belirli periyotlarla eğitimler verilmektedir. Deha okulları olarak, “LGS Bireysel Koçluk Sistemi” ile, öğrencilerimizin kaygısız ve başarılı bir sınav süreci geçirerek başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Deha Koleji’nde, anaokulundan itibaren uygulanan yoğun İngilizce programı ile amaç yalnızca dil öğrenimi değil, öğrenilen yabancı dil aracılığı ile sözlü ve yazılı iletişim becerilerine hakim ve bu becerilerini gündelik hayatlarında kullanabilen bireyler yetiştirebilmektir.
Okulumuzda yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na) bağlı temel öğretim metodu olan “Content and Language Integrated Learning-Dil ve İçeriğin Bütünleşik Olduğu Öğrenim” (CLIL) tabanlı yoğun bir İngilizce programı yürütülmektedir.
Öğrencilerimizin 8.sınıf sonunda B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmaları hedeflenmektedir.

SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL
Bir lisan bir insan felsefesinden hareketle, yoğun İngilizce programımızı ikinci bir yabancı dil olan İspanyolca ile desteklemekteyiz. İkinci bir yabancı dille amacımız, öğrencilerimizin farklı dilleri ve kültürleri, konuşma, okuma, dinleme ve yazma gibi temel beceriler ışığında geliştirebilmektir. 8.sınıf sonunda öğrencilerimizin A2 seviyesinde bir dil yeterliliğine sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

ÜPE (ÜSTÜN POTANSİYELLİLER EĞİTİMİ)
ÜPE (Üstün Potansiyelliler Eğitimi), üstün potansiyel niteliklerine sahip olan öğrencilere yönelik, öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Üstün zekalılar eğitim programı ilkokul için; temel ders içeriklerinde derinleştirme, hızlandırma ve dikey zenginleştirme; ortaokul temel ders içeriklerinde derinleştirme ve yatay zenginleştirme yapılarak tasarlanmıştır.
Aynı zamanda verilen ev çalışmaları ve ebeveyn rehberliği ile program desteklenmektedir.

ERKEN DÖNEMDE ÖDEVSİZ EĞİTİM
Deha Koleji Eğitim Programında İlkokul 1. Kademenin ilk iki yılında hafta içi ev ödevi gönderilmez.
Hafta içi ödevleri (1,2,3. sınıflar için) haftanın dört günü dokuzuncu saatte şube sınıf öğretmeni/yabancı dil öğretmeni gözetiminde uygulanır.
Bu sistemle; Öğrencinin günlük işlenen konuyu kavrama düzeyinin, işlenen konunun ne kadarının öğrenci tarafından yapılandırabildiğinin ve öğrencinin zamanı verimli bir biçimde kullanıp kullanmadığının öğretmen tarafından takip edilmesi ön görülür.
Hafta sonu ödevleri, ebeveynin öğrenci seviyesini takip edebilmesi ve öğrencilerin ödev sorumluluğunu üstlenebilmesi için eve gönderilmektedir.

GEZİ VE ETKİNLİKLER İLE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Deha Koleji’nde Proje tabanlı öğrenme kapsamında Yap-Yaşa-Yarat ana felsefesini kullanarak öğrenmenin, çocuğun yaparak yaşayarak ve yaratarak, kendi deneyiminden gerçekleşmesini sağlanmaktadır.
Bu metotla, öğrencilerin akademik başarıları ve derse yönelik katılımları olumlu yönde artmaktadır.
Öğrenciye ezber bilgiyi depolamak değil bilgiye ulaşmanın kolay yolları öğretilir.
Proje tabanlı çalışmalarda öğrencilerin stratejik adımları düşünebilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda grup proje çalışmaları ile iş birliği, ekip çalışması, birlikte sonuca ulaşma ve grup dinamiğine uyum sağlama süreci de desteklenmektedir.
Okulumuzda uygulanan eğitim programına öğrencilerin sosyal gelişimini destekler nitelikte her ay farklı gezi ve kültürel etkinlik programları dahil edilmektedir.
Bu programları dahil etme amacımız öğrencilerimizin inceleyerek, araştırarak, gözlemleyerek, yerinde deneyimleyerek aktif öğrenmeyi gerçekleştirmeleridir.

ETÜT PROGRAMI
Deha Koleji’nde etüt programı çalışan anne-babalar için tercihe bağlı olarak yapılandırılmıştır.
Programımız okul sonrası 16.15 – 18.20 zaman dilimi arasında etüt öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.

BESLENME
Her yaşta önemli olan sağlıklı beslenme özellikle çocukluk çağında daha fazla önem taşımaktadır.
Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocukluk çağında edinilen ve yavaş yavaş yaşam biçimi halini alan bir alışkanlıktır.
Bu alışkanlığının kazanılmasında okullara büyük görev düşmektedir. Mutfak personelimiz, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarıyla desteklenmekte ve belirli periyotlarla hijyenik kontrollerden geçirilmektedir.
Yemekhanemiz yemeklerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve dağıtılabilmesi için her türlü hijyenik şartlara uygun cihazlar ve aletlerle donatılmıştır.
Deha Kolejinde Yemek listesi uzman bir komisyon tarafından taslak menü halinde hazırlanır.
Beslenme uzmanının kalori ve protein hesabı kontrolünden sonra son halini alarak velilere ulaştırılır. Öğrenciler yemeklerini yemek salonunda öğretmenleriyle birlikte yerler.
Her çocuk yiyeceği miktarda yemeği kendi tabağına almakla ve bitirmekle sorumludur. Çocuklar, değişik yiyecekleri tatmaya yönlendirilir; ancak zorlanmaz.
Öğrencilerimizde hazır gıda tüketme bilinci oluşmaması ve sağlıksız beslenmemeleri adına okulumuzda kantin bulunmamaktadır.
Tüm kademelerimizde ‘Sabah Kahvaltısı / Öğle Yemeği / İkindi Kahvaltısı’ öğünleri verilmektedir.

SAĞLIK UYGULAMALARI
Her öğretim yılı başında öğrenci sağlık bilgileri ve öğrenci sağlık dosyaları güncellenir.
Sağlık görevlimiz, öğrencilerimizin ve çalışan personelimizin okul süreci karşılaştıkları temel sağlık sorunlarında ilk yardım müdahalesinde bulunmak ve destek sağlamakla görevlidir.
Oluşabilecek akut yaralanma, düşme-çarpma, ateş, kusma, karın ağrısı vb. nedenlerle revire gelen öğrencilerin başvuru nedenleri ve yapılan müdahaleler kayıt altına alınır.
Gerekli durumlarda reçete ile gelen ilaç takipleri yapılır.Okulda herhangi bir nedenden dolayı sağlık hizmeti alan öğrencinin bilgilendirilmesi günlük olarak sağlık görevlimiz tarafından velisine yapılır.

İLETİŞİM ve İŞBİRLİĞİ
Eğitimin her basamağında istenilen düzeye ulaşmak için okul ve aileler arasında iyi iletişim ve güçlü bir işbirliğinin olması gerekir. Aile ve okulun bir arada çalışması fikir ve doğru bilgi akışını sağlamaktadır.
Deha Koleji’nde veli-öğrenci-okul işbirliği sistematik olarak yürütülür.Veli ve öğrenci ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanmaya çalışılır.