Ara

KÖS (Kişisel Öğrenme Stili Testi)

Deha Koleji olarak; her öğretim yılının başında öğrencilerimizin, öğrenme stillerini tespit etmek ve akademik ihtiyaçlarını analiz edebilmek adına, “Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS)”uygularız. Kişiye Özgü Öğretim Modeli’nin belirlenmesinde, öğrencilere rehber öğretmen tarafından, Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen “Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS)” uygulanır. Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. Bu test ile “Nasıl Öğreniyorum?”sorusuna cevap aranır.  Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS), öğrencinin ders çalışmaya başlama davranışı, zorluklar karşısında gösterdiği tutum, ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu, birden fazla işi aynı anda yapabilmesi, çalışma grupları tercihi, otorite ile çalışma tercihi, fiziksel çevre tercihi, çalışma saatleri tercihi, bilgiyi algılama yolları, düşünme biçimleri vb. birçok alanda bilgiye ulaşmaya yardımcı olur. KÖS testi sonucunda her öğrencinin kişisel öğrenme ve çalışma alışkanlıklarını belirten değerlendirme sonuçları rapor edilir. Bu rapor eşliğinde, rehber öğretmen öğrenciye ve veliye danışmanlık yaparak, öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgi paylaşımında bulunur. Öğrencinin, KÖS testi sonucunda ayrıca her sınıf için sınıf raporları alınır. KÖS Testi sonuçlarına göre; rehberlik birimince sonuçlar öğretmenlerle de paylaşılır. Sınıf raporları sayesinde öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini bu bilgilere göre planlayarak işler. Böylece öğrenciler daha rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler.