Ara

KÖÖM

Deha Koleji’nde “Kişiye Özgü Öğrenme Modeli (KÖÖM)” yaklaşımıyla öğretim süreci yapılandırılmıştır. Bu öğrenme modelinden hareketle; her öğrencinin ilgi, yetenek ve yeterlilikleri süreç içerisinde sistematik olarak izlenerek öğrenme şekilleri saptanır; program sürecinde desteğe ihtiyaç duydukları alanlar tanımlanarak geliştirmeye yönelik ders içi ve ders dışı bireysel ve grup çalışmaları planlanır, uygulanır. Her bir öğrencinin gelebileceği en üst seviyeye ulaşmasıhedeflenir. KÖÖM (Kişiye Özgü Öğrenme Modeli) ’ne göre; her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenme süreci içerisinde ve geri hatırlama yapabilme becerileri açısından farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden daha fonksiyonel değildir. Her birey; yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir. Öğrenme stillerindeki en önemli kriter, kişiye özgü ihtiyaçlara uygun olanın tercih edilmesinin akademik yaşantıya olumlu katkı sağlayacağı gerçeğidir. Kişiye Özgü Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Her öğrencinin öğrenme stili, parmak izleri gibi apayrı ve özeldir. Bu öğrenme stilleri ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar katkıda bulunabiliriz. KÖÖM, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.