Ara

İlkokul

“Her çocuğun içinde potansiyel bir deha vardır” düşüncesi ile hareket eden Deha Koleji’nin ana hedefi, akademik başarıyı yakalarken çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini de beslemek, özgüveni gelişmiş, potansiyellerini en üst seviyede kullanan mutlu bireyler yetiştirmektedir. Deha Koleji ‘Butik Okul’ farkıyla her çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmakta öğrencilerin birebir tanınmasına ve ihtiyaçlarına zamanında ve doğru cevap verilmesine olanak sağlamaktadır. Belirli formal kalıplar içerisinde kalmış, ezbercilik temeline dayanan öğretim stratejilerinden arınmış, yaparak, araştırarak, keşfederek bilgiye ulaşmayı öğrenme süreçlerimize entegre ediyoruz. Deha Çocukları yaşayarak, yerinde görüp deneyimleyerek, bilimsel, tutarlı ve güvenilir bilgiye ulaşmakta, öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadır.Öğrencilerimiz ilkokul 1., 2. ve 3. sınıfta aynı sınıf öğretmeni devam ederler. Dördüncü sınıf itibari ile her öğrenci rehberlik birimi tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir ve sınıf dinamikleri homojen bir yapıda tekrar oluşturulur. 4. sınıfta şube öğretmenleri korunarak alan derslerinin bazılarını branş öğretmenleri uygulamaya başlar ve ortaokul öncesi ön oryatasyon(uyum) süreci yapılandırılır.