Ara

Hedef-Kazanım-Yöntem ve Teknik

“Öğrencilerimizin üst düzey zihinsel işlevlerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz”

Eğitim, sadece bilginin öğrenilmesi ve becerinin kazandırılması süreci değildir. Öğrenirken, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme becerilerini içeren üst düzey zihinsel işlevleri desteklemek akademik sürece büyük katkı sağlar. Bilgiyi analiz edebilme, sentezleyerek değerlendirme yapabilme becerileri gelişmiş olan öğrenciler, düşünebilen, sorgulayabilen, araştırabilen, gerekli çıkarsamalar yaparak doğruya ulaşabilen, farkındalığı gelişmiş, üretken bireyler olarak yetişirler. Ezbere öğrenmek yerine, keşfederek, yaparak öğrenebilen bireyler, her zaman daha kalıcı öğrenmelere ulaşırlar.

Akademik program sürecinde öğrencilerimizin aktif, kalıcı ve öğrendikçe motive olan bir sistemde olmalarını hedeflemekteyiz.

Bu süreçte;

Öğrenci merkezli,

Merak uyandıran,

Araştırmaya yönelten,

Üst biliş sorgulama kapasitelerini zorlayan,

Öğrenme heyecanı ile motivasyonun sürekliliğini sağlayan öğrenme alanları yaratılmaktadır.