Ara

Gezi ve Etkinlikler

Deha Koleji’nde Proje tabanlı öğrenme kapsamında Yap-Yaşa-Yarat ana felsefesini kullanarak öğrenmenin, çocuğun yaparak yaşayarak ve yaratarak, kendi deneyiminden gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Proje tabanlı çalışmalarda öğrencilerin stratejik adımları düşünebilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Okulumuzda uygulanan eğitim programına öğrencilerin sosyal gelişimini destekler nitelikte her ay farklı gezi ve kültürel etkinlik programları dahil edilmektedir.