Ara

Eğitim Modelimiz

EĞİTİM MODELİMİZ

  • “Kişiye özgü öğrenme tarzlarına hitap eden çocuk merkezli eğitim yaklaşımı”

Deha Koleji olarak, her çocuğun biricik ve kendine özgü dinamiklere sahip olduğu inancını benimseyen, farklılıklara değer veren, bireysel öğrenme stillerinden hareketle akademik süreçleri yapılandıran ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen fonksiyonel ve çocuk merkezli bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

  • “Her öğrenci farklı şekilde öğrenir.” ilkesiyle, farklılıkların ve bireysel akademik ihtiyaçların ön planda tutulduğu bir eğitim anlayışı”

Her öğrencinin farklı şekilde öğrendiği gerçeğinden yola çıkarak, öğrencilerimizi ayrı ayrı tanımak, bireysel olarak akademik ihtiyaçlarını yordamak, kişiye uygun öğrenme becerilerini ve stillerini belirlemek ve bu yolla tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim anlayışına ulaşmak öncelikli hedefimiz. Rehberlik servisimiz, her öğrencimiz için gerekli ölçme değerlendirme materyalleriyle bireysel akademik ihtiyaç analizlerinin tespitinde aktif rol oynar.

  • “Öğrenme stratejilerini ”KEŞFEDEREK ve YAŞAYARAK” eğitime entegre ediyoruz”

Belirli formal kalıplar içerisinde kalmış, ezbercilik temeline dayanan öğretim stratejilerinden arınmış, yaparak, araştırarak, keşfederek bilgiye ulaşmayı öğrenme süreçlerimize entegre ediyoruz. Araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşmayı zevkli hale getiren, her öğrencinin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmasını destekleyici, yapılandırmacı bir duruşla yaklaşarak, öğrencilerimizi yüreklendiriyoruz.

  • “Kişiye özgü öğrenme modelinden hareketle, Bilişsel Temelli Öğrenme yaklaşımını sentezleyerek, akademik süreçlere “PASS Teorisi” destekli öğrenme becerilerini entegre ediyoruz.”

Deha Koleji olarak, öğrenme sürecine bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Öğrenme ve bilim korelasyonu olduğu belirlenmiş her yeniliği eğitim süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu nedenle, öğrenme süreçlerine bilimsel bir bakış açısı katan ve bireysel öğrenme modelini destekleyen “Bilişsel Öğrenme Modelinin yapı taşı olan PASS Teorisini akademik süreçlerimizin temel taşı haline getiriyoruz.