Ara

Dünya Hoşgörü Günü

Hoşgörü kavramı, sosyal yaşamın temel ilkelerinden bir tanesidir. Hoşgörü farklı kültürlere, farklı ifade şekillerine, doğanın çeşitliliğine saygı göstermek ve takdir etmektir. Hoşgörü kültüründe insanların evrensel hak ve özgürlükleri tanınır ve insanlara farklı ve çeşitli olma hakkı verilir. İnsanların aralarındaki tüm farklılıklara rağmen bir arada yaşayabilmeleri ve kişisel haklarına saygı duymaları birbirlerine karşı hoşgörülü olabilmelerine bağlıdır.

1995 yılında UNESCO tarafından “Dünya Hoşgörü Günü” (International Day for Tolerance) 16 Kasım olarak kabul edilmiştir. Hoşgörü, insanları barış içerisinde, kardeşçe ve eşit yaşanabilen bir dünyaya davet eder.