Ara

DEHA’da Bilim, Spor ve Sanat

Deha Kolej’inde öğrenciler bilimin ışığında araştıran, araştırdığı ve öğrendiği bilgilere sıkı sıkıya bağlı kalmayıp bu bilgileri yaşantılarına uyarlayabilen ve karşılaştığı problemlere çözüm yolları arayan bireyler olarak yetişmektedir. İlkokul ve Ortaokul kademelerindeki öğrenciler öğretmen rehberliğinde Fen Bilimleri laboratuvarında kendi yaş guruplarına uygun deneyler yaparak sürece aktif katılırlar. Öğrenciler, yıl içerisinde gerçekleştirilen bilim şenliğinde yaparak yaşayarak öğrendikleri bilgileri paylaşarak kalıcı öğrenmeyi hayata geçirirler.

Gerçekleşen bu süreçte öğrencilerimiz akademik başarılarının yanı sıra fiziksel gelişimlerine de önem verilmektedir. İlköğretim kademesinde ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ Ortaokul kademesinde ‘Beden Eğitimi ve Spor’ derslerinde disiplinler arası bir yaklaşımla bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Okul içinde oluşturulan spor takımları ile yıl içinde düzenlenen okullar arası turnuvalara katılım sağlanarak öğrencilerin motivasyonu arttırılmaktadır.

Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden hareketle atölyelerimizde her öğrencinin yaratıcılığının ve öz güveninin gelişmesini, farklı sanat dallarını tanımasını ve sanatın herhangi bir alanına yönelmesini desteklemekteyiz. Bu süreçte öğrencilerimizin kendi hayal dünyaları ve emeği olan ürünlerini yıl içerisinde sergilemelerine olanak tanımaktayız.