Ara

Anaokulu

Eğitimin en temel basamağı olan anaokulu öğrencilerimiz 3 yaş itibari ile okulumuza kabul edilmektedir.

Öğrencinin gelişim alanlarındaki hazırbulunuşluk düzeyine göre rehberlik birimi tarafından uygun başlangıç programı belirlenir.

Anaokulu Eğitim programında “Aktif Öğrenme” modeli ve “Sosyal Beceri Gelişim Programı” birbirine entegre bir yapıda uygulanır.

Çocuğa oyunun tüm öğrenme merkezlerinde yapı taşını oluşturduğu öğrenme alanları sunulur.

Anaokulu sürecinde çocukların; bilişsel-dil-sosyal-duygusal-psikomotor ve özbakım becerileri potansiyelleri doğrultusunda desteklenir ve en üst seviyeye taşınması hedeflenir.

Sınıflarımızda yoğun yabancı dil eğitim programı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıflarına özel olarak oluşturulmuş yalnızca yabancı dil eğitim veren “IntensiveEnglish Program” yürütülen sınıflarımız da mevcuttur.

Akademik süreçte ise öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını doğru bir şekilde tamamlamalarını sağlamak ve sonrasında onları ilköğretim sürecine hazırlamaktır.

Hazırlık sınıfı olarak nitelendirdiğimiz bu yaş grubu, kitap ve kalem kullanma, çizgileri doğru yönde çizme, satır aralıklarını kullanabilme, ses çalışmaları, kavramlar ve matematik becerileri kazanmaktadır.

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuğu ilköğretime hazırladığı gibi kavram gelişimine de yardımcı olur.

Hazırlık sınıfımızdaki Akıllı Tahta sistemi ile okuma-yazma hazırlık çalışmaları desteklenmektedir.

Ayrıca ikinci dönem ilkokul sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan ön oryantasyon(uyum) programı ile ilköğretime başlama sürecinde öğrencilerimiz gelişimlerine uygun düzeyde hazırlanmaktadır.

Oyun çocuğun duygularını, iç dünyasını yansıttığı en önemli araçtır. Çocuğun gerçek dünya ile hayal dünyası arasında kurduğu bir köprüdür. Çocuk öğrenme sürecinde attığı ilk adımları oyun yoluyla öğrenir. Erken çocukluk döneminde çocuk, sosyal, bilişsel zihinsel, motor ve dil gelişimini ve yeni keşifler yapmayı önce oyun yoluyla sağlar. Okulumuzun en küçük grubu olan «oyun grubu» sınıfımız küçük yaş grupları için özel olarak tasarlanmıştır. Kullandıkları tüm alan ve oyuncaklar gelişimlerine katkı sağlayacak ve yaş düzeyine uygun nitelikte özel olarak seçilmiştir.

Erken Dönemde Oyun Grubu Programının Çocuklarda Kazanımları:

  • Çocuk oyun yoluyla iç dünyasında yaşadığı duyguları, düşünceleri dışa vurur,
  • Oyun, çocuğun kendini keşfedebilmesine olanak sağlarken bir yandan da iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar,
  • Oyun çocuğun bir anlamda kendini ifade edebilme yöntemidir,
  • Bunun yanı sıra; paylaşmayı, sıra beklemeyi, duygularını yönetebilmesine, ifade edebilmesine yardımcı olur ve çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar,
  • Oyunun aynı zamanda çocukların zihinsel ve dil gelişiminde de büyük oranda katkı sağlar,
  • Çocuğa çevresini araştırma ve keşfetme imkânı sağlar,
  • Oyun çocuğun akademik sürecini de geliştirir. Örneğin, eşleme, sıralama, sınıflandırma ve analiz etme gibi birçok zihinsel işlemler de oyun yoluyla öğretilebilir.