Ara

Akademik Yolculukta Başarıya Ulaşmanın Püf Noktaları

Değerli velilerimiz,

Bir sömestr tatilinin daha sonuna geldik. Zor ve meşakkatli geçen ilk dönem serüvenimizin en büyük destekçileri olarak, sizlere teşekkür ederek söze başlamak isteriz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, ikinci yarıyıla performansı yüksek bir akademik başarı ile başlamanın en temel hedefimiz olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle, sene başından bu yana yapmış olduğumuz sınıf gözlemleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları neticesinde, siz değerli velilerimize “AKADEMİK YOLCULUKTA BAŞARIYA ULAŞMANIN PÜF NOKTALARI” konulu bir yazı derledik.

“Günümüzde, her kademede, çalıştığı halde istediği akademik performansı sergilemeyen, nasıl çalışacağı ile ilgili doğru yol haritası belirleyemeyen ve çalışma planı oluşturamayan öğrencilerin sayısı az değildir. Bu durum, çocuklarda akademik benlik algısı açısından olumsuz gelişimlere neden olabilmektedir. Sağlıklı ve başarılarla dolu akademik bir yıl geçirmenin bazı püf noktaları olduğu gibi, bu önerilere uyulduğu takdirde başarıya ulaşan öğrencilerin sayısının oldukça fazla olduğunu görmekteyiz.”

Geçmişten bugüne kadar, akademik başarıyı etkileyen faktörler üzerine yapılan birçok araştırma, “Başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu, bu becerilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda ise; bilinçli bir şekilde gayret göstermeleri gerektiğini” göstermiştir. Elbette ki, hiçbir başarı emeksiz ve çabasız elde edilmemektedir. O nedenle, öğrencilerimizin ders çalışma ilke ve yöntemlerini bilmesi ve uygulamaları akademik başarıyı, hiç şüphesiz, arttıracaktır.

Peki akademik başarıyı ulaşmanın püf noktaları nelerdir? Birlikte inceleyelim…

Hedefin Belirlenmesi: Hayatımızın her alanında olduğu gibi, ulaşmak istediğimiz hedefin belirlenmesi, başarılı olmak için de ilk adımdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hedefin gerçekçi olmasıdır. Yani, öğrencinin akademik olarak güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek, kendi akademik başarı hedefini kişisel donanımına göre belirlemesi gerekmektedir. Aksi halde, gerçekçi olmayan hedefler, ulaşılması güç olacağından, öğrencinin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir.

Motivasyon: Her başarı ile tamamlanan girişimin arkasında mutlak bir motivasyon vardır. Başlayacağımız her hangi bir girişimle ilgili motivasyon, odaklanmayı, çabayı ve başlanılan işi sürdürebilmeyi besleyen temel etmendir. Bu noktada, özellikle hedefe yönelik içsel motivasyonun geliştirilmesi, başarılı olmanın ön koşuldur.

Tutum ve İnanışlar: Öğrencinin öğrenmeye ve başarıya olan tutumu, diğer bir deyişle, bakış açısı, başarılı olma yönünde geliştirilecek girişimlerde bulunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu süreçte, öğrencinin akademik anlamda, kendisinde oluşturmuş olduğu olumsuz inançlar süreci bloke edeceğinden, bu olumsuz inançların belirlenmesi ve yeni olumlu inançlar geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması önemlidir. Örneğin; matematik dersinde bir türlü istediği başarıyı yakalayamamış bir öğrenci, matematik dersini çalışmakta zorlanacaktır. “Ne de olsa çalışsam da başarılı olamam” negatif kök inancı nedeniyle, olumsuz yönde etkilenebilecek hatta ders çalışma konusunda reddedici ve isteksiz olabilecektir.

Kişiye Özgü Öğrenme Modelinin Belirlenmesi: Her birey biricik ve tektir. O nedenle, her bireyin öğrenme stili birbirinden farklıdır. Kimi birey işitsel, kimi birey görsel, kimi birey ise; yaparak ve yaşayarak öğrenme stiline sahip olabilir. Bireysel öğrenme modelinin belirlenerek, çalışma planını yapılandırmak akademik performansı olumlu yönde etkileyecektir.

Planlı Olmak / Ders Programı Yapılandırmak: Ders çalışırken akademik başarıyı etkileyen en önemli nedenlerin başında planlı olmak yatmaktadır. “Rotası olmayan bir gemiye, hiçbir rüzgar yardım edemez” sözü akademik başarı yolculuğunda, planlı olmanın önemini en iyi şekilde anlatan ifadelerin başında gelir diyebiliriz. Çerçevesi belirli olmayan, günlük amaçlardan yola çıkarak yapılandırılmış bir çalışma planı sağlıklı değildir. Bunun yerine, öğrencinin bireysel akademik ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçları doğrultusunda, kendi günlük programına uygun olacak şekilde planlama yapması ve bu planlamaya mutlaka uyması başarıyı beraberinde getirecektir. Bunun için, “Bireysel İhtiyaçlara Yönelik Ders Programı” oluşturmak ve düzenli şekilde uygulamak en doğru yol haritasıdır.

Tekrar Yapmak: Öğrenme bir süreçtir. Öğrenilen her yeni bilgi öncelikle kısa süreli hafızada depolanır. Kısa süreli hafızada depolanan yeni bilgiler saniyeler içerisinde bellekten silinir. Öğrenmenin kalıcı olması için uzun süreli hafıza depolanması gerekmektedir. Uzun süreli hafızaya bilgi depolamak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmek için tek koşul, kuşkusuz, sık tekrar etmekten geçer. Yeni öğrenilen herhangi bir bilgi, tekrar edilmediği takdirde kısa süre içerisinde bellekten dışarı atılacaktır. O nedenle, etkin ve kalıcı öğrenme için günlük yapılan sık tekrarlar akademik başarıyı arttıracaktır.

“Başarının elbette ki standart bir formülü yoktur! Yukarıda değinilen hususlar başarılı olma yolunda temel etkenler olarak, her bireyin akademik yolculuğunda, yapması gereken önemli hususları içermektedir. En doğru yol haritası, bireysel akademik ihtiyaçların belirlenip, bu yönde yapılandırılan planlama ve bu planlamanın istikrarlı şekilde uygulanması ile mümkündür.” Tüm bu önerilenler ışığında yapılandırılıp uygulanan bir programa rağmen; başarı yelde edilememesi durumunda, öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyebilecek farklı durumların olabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen hususların doğru şekilde belirlenmesi için mutlaka rehberlik birimi ile iletişime geçilmesi yararlı olacaktır.

Her öğrencimize başarı dolu yeni bir yarıyıl diliyoruz…

Deha Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Haberler